FEN tipi yangın damperleri, ateş ve dumanın diğer bölümlere yayılmasını engellemek için havalandırma sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmışlardır.

EN 1366-2 normu 180 dk. Test sertifikalıdır. El 180 (hoi     ͢͢  o) S

Pozisyonuna göre EN 1366-2 normu 300 Pa vakumda 180 ve 240 dk. test sertifikalıdır. Ateşe dayanım özelliği sayesinde minimum 180 dakika ateşe dayanır. 72ºC sigortalı veya motorlu ve duyar elemanlı olarak üretilir. Yangın durumunda, kanaldan geçen hava sıcaklığı 72ºC'yi geçtiğinde, duyar eleman otomatik olarak motoru; veya sigorta koparak yay mekanizmasını aktive eder. Motora veya yay mekanizmasına bağlı olan klape kapanarak yangın olan bölgelerdeki hava kanallarının izole edilmesini sağlar. İstek halinde diğer sıcaklıklarda aktive olan duyar eleman veya sigorta kullanılabilir. Ayrıca duman duyar elemanı takılarak duman ile aktive edilebilir. Sigorta kontrolları için ayrıca damper üzerinde bir kontrol kapağı bulunmaktadır. Bu tip yangın damperinin klapesi DIN 4102 standardına uygun yangında genleşen intumesan bant ile donatılmıştır. Klapenin kapanmasından sonra belli bir sıcaklıkta aktive olan genleşen malzeme klapenin dört bir yanını kapayarak sızdırmazlığı sağlar. Ayrıca yangın damperi üzerinde bulunan tüm ek yerleri DIN 4102 standardına uygun yangına dayanımlı mastik ile doldurularak ürünün kullanım güvenliği artırılmıştır. Kanalların duvar geçişlerine, gerekli inşai önlemler alınarak duvar önü veya dışına monte edilebilir. Yangın damperinin eni, minimum 200 mm, maksimum 1000 mm; yüksekliği ise minimum 250 mm, maksimum 650 mm olabilir.